Top left Eremopyron sp. Dja'de 253.

Bottom Eremopyron bonaepartis.

Top right Eremopyron in Van Zeist & Bakkers-Heeres, 1985, Palaeohistoria, 24, fig. 25.