Glaucium aleppicum

Van Zeist & Bakker-Heeres, 1985, Palaeohistoria, 24, fig. 30.

Glaucium sp.

Dja'de